Indibio HTM


Indibio H TM

Wskaźniki biologiczne do monitorowania cyklów z użyciem:
-Nadtlenku wodoru (H202)
-Plazmy nadtlenku wodoru

Nośnik:
1.Blaszka z polerowanej lustrzanej stali nierdzewnej o wielkości 6,35 mm x 19 mm
2.Tworzywo sztuczne w różnych formach i rozmiarach (krążek, sznurek, inne)


Organizm: Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
Populacja: 1*e6 /wskaźnik do monitorowania efektywności sterylizacji oraz
D-Value: 1*e4 / wskaźnik dla monitorowania efektywności dekontaminacji.
te wskaźniki nie są testowane na D-Value
Inkubacja: temperatura 55-60°C przez 7 dni


Wskaźniki posiadają otwór umożliwiający powieszenie ich w środku komory sterylizatora. Wskaźniki, na życzenie, dostarczane są w kopertach Tyvek o wymiarze 2.54 x 5.08 cm. Takie rozwiązanie sprawdza się w przypadku, gdy miejsce inkubacji jest oddalone, ponieważ po użyciu wskaźnika zapobiega jego kontaminacji w transporcie. Tyvek nie reaguje z nadtlenkiem wodoru (w przeciwieństwie do papieru). Katalaza, enzym neutralizujący nadtlenek wodoru, nie jest potrzebny, ponieważ lustrzana stal nierdzewna jak i tworzywo sztuczne nie zatrzymują pozostałości po-procesowych nadtlenku wodoru. W trakcie sterylizacji/dekontaminacji wskaźniki mogą być użyte zarówno bez, jak i w kopercie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla, auctor tincidunt. Maecenas interdum consectetuer adipiscing elit. Quisque cursus, mi ligula, quis diam vestibulum vel, urna. Donec ipsum sit amet dui sed condimentum interdum malesuada.

Dowolne parametry na zamówienie
Na zamówienie dostarczamy wskaźniki na dowolnym nośniku o dowolnym kształcie i rozmiarze, oraz o dowolnej odporności dla danego cyklu sterylizacyjnego.